Cennik
Zyskaj 2 miesiące za darmo przy rocznej sybskrypcji
 • DARMOWY
 • $0KARTA KREDYTOWA NIE WYMAGANA
 • LIMITY
 • 30 kredytów/miesiąc
 • 400 kb danych treningowych/bot
 • 1 chatbot
 • 1 Administrator
 • 10 linków do treningu
 • FUNKCJE
 • Trenuj ze stronami internetowymi oraz dokumentami PDF, DOC, TXT, CSV, XLS
 • Pełna konfiguracja wyglądu
 • Dzienniki czatu i historia przeglądania
 • Ocena rozmów
 • Szkolenie na poprawkach dzienników czatu
 • Bezpieczeństwo - ograniczenia prędkości i domeny
 • Bot zostanie usunięty po 10 dniach nieaktywności
 • STARTER
 • $8za miesiąc + 23% VAT
 • LIMITY
 • 500 kredytów/miesiąc
 • 11 mb danych treningowych/bot
 • 1 chatbot
 • 1 Administrator
 • Nieograniczona ilość linków
 • FUNKCJE
 • Wszystko co w DARMOWYM plus...
 • Dostęp do GPT-4o (Omni), GPT 4 i GPT 4-Turbo, Google Gemini 1.5 Pro i Gemini 1.5 Flash
 • Przekazywanie do wsparcia ludzkiego
 • BASIC
 • $18za miesiąc + 23% VAT
 • LIMITY
 • 2,400 kredytów/miesiąc
 • 11 mb danych treningowych/bot
 • 2 chatboty
 • 2 Administratorów
 • Nieograniczona ilość linków
 • FUNKCJE
 • Wszystko co w STARTER oraz...
 • Zbieranie Leadów
 • Ustaw osobne limity dla każdego bota
 • Udostępnij chatboty zespołowi i klientom
 • STANDARD
 • $95za miesiąc + 23% VAT
 • LIMITY
 • 11,000 kredytów/miesiąc
 • 15 mb danych treningowych/bot
 • 5 chatboty
 • 5 Administratorów
 • Nieograniczona ilość linków
 • FUNKCJE
 • Wszystko co w BASIC oraz...
 • Whitelabel (usuń logo ChatLab)
 • PREMIUM
 • $360za miesiąc + 23% VAT
 • LIMITY
 • 50,000 kredytów/miesiąc
 • 15 mb danych treningowych/bot
 • 25 chatboty
 • 25 Administratorów
 • Nieograniczona ilość linków
 • FUNKCJE
 • Wszystko co w STANDARD oraz...
 • Twoje logo w chatbocie
 • Widżet czatu na Twojej własnej domenie
 • Interfejs użytkownika dla Twoich użytkowników na Twojej domenie z Twoimi logo

Kup Dodatki (po rejestracji):
 • Kredyty na wiadomości - dodatkowy pakiet 1000 kredytów - $7 / miesiąc + VAT
 • Chatboty i Administratorzy - dodatkowy 1 chatbot + 1 administrator - $7 / miesiąc + VAT
 • Dodatkowe znaki treningowe - dodatkowe 10MB znaków szkoleniowych dla wszystkich botów - 50$/miesiąc
 • Usuń logo ChatLab - usuń logo ChatLab w oknie czatu (Whitelabel) - 35$/miesiąc

Jesteś Agencją lub tworzysz strony internetowe?

Chcesz sprzedawać chatboty ChatLab swoim klientom?

PYTANIA DOTYCZĄCE CEN

Przy podstawowych ustawieniach jedna wiadomość wysłana przez chatbota do użytkownika kosztuje 1 kredyt. Jeśli użytkownik wyśle 2 wiadomości do chatbota, a chatbot odeśle 2 wiadomości, wykorzystane zostaną 2 kredyty. W przypadku korzystania z wersji GPT-4o (Omni) jedna wiadomość zużywa 5 kredytów, w przypadku GPT 4-Turbo jedna wiadomość zużywa 10 kredytów, w przypadku GPT 4 jedna wiadomość zużywa 20 kredytów. W przypadku modeli Google możesz wybrać Gemini 1.5 PRO, który używa 10 kredytów/wiadomość oraz Gemini 1.5 Flash, który używa 1 kredyt na wiadomość

Nie limitu dla liczby użytkowników, którzy mogą rozmawiać z Twoim chatbotem. Zależy to tylko od tego, ile kredytów wiadomości ma Twoja subskrypcja i ile wiadomości każdy użytkownik wysyła do chatbota. Zazwyczaj zakładamy że pojedyncza rozmowa ma średnio 10-15 wiadomości, jednak może to się różnić w zależności od przypadku użycia. W przypadku, gdy Twoja subskrypcja ma 500 kredytów, Twoi użytkownicy mogą przeprowadzić 50 rozmów po 10 wiadomości każda, lub 25 rozmów po 20 wiadomości każda

Właściciel Chatbota to użytkownik, który stworzył chatbota i ma wszystkie prawa do zarządzania chatbotem.

Administrator Chatbota to użytkownik, który ma dostęp do podstawowych funkcji zarządzania chatbotem - może przeglądać historie konwersacji i leady, trenować chatbota i dostarczać poprawki. Właściciel wlicza się do limitu Administratorów.

Co oznacza, że w mojej subskrypcji mam 25 Administratorów? To oznacza, że możesz stworzyć chatbota i udostępnić go 24 innym użytkownikom, którzy mogą zarządzać chatbotem w sposób opisany powyżej. Np. mogą to być operatorzy z Twojego zespołu wsparcia klienta.

Po przekroczeniu limitu kredytów wiadomości, chatbot przestanie działać. Możesz przejść na płatny plan lub zaktualizować swój plan, aby kontynuować korzystanie z chatbota. Możesz również zakupić dodatkowe kredyty wiadomości.

Każdy chatbot charakteryzuje się swoim wyglądem, ikoną, nazwą i wiedzą. Możesz stworzyć wiele chatbotów i używać ich na różnych stronach internetowych.

Reset limitu wiadomości następuje na początku każdego miesiąca, niezależnie od daty subskrypcji. Na przykład, jeśli twoja subskrypcja rozpoczyna się 20 czerwca, limit zostanie zresetowany 1 lipca.

ChatLab automatycznie wyświetli całkowitą liczbę znaków w przesłanych przez Ciebie dokumentach. Liczba ta obejmuje wszystkie znaki z każdego dołączonego dokumentu.

Zdecydowanie, mamy dostosowane plany specjalnie dla agencji chcących oferować usługi chatbota swoim klientom. Po więcej szczegółów, prosimy o kontakt z nami na adres contact@chatlab.com.

Potrzebujesz Rozwiązania Niestandardowego lub Enterprise?

Możemy Ci w tym pomóc!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 Rozwiązania dla profesjonalistów

 Niestandardowe limity

 Usuwanie brandingu ChatLab

 Niestandardowa analityka

 Niestandardowe funkcje i rozwój

 Niestandardowe wdrażanie

 Niestandardowe integracje

 Duże zestawy danych