Umowa korzystania z serwisu ChatLab

Warunki Umowy

Zaktualizowano: 4 marca 2024

1. Wstęp

Warunki Umowy Serwisowej („Umowa”, „Warunki Serwisu”) określają wytyczne dotyczące korzystania z Serwisu i definiują relacje prawne między użytkownikiem usługi a CodeFX Sp. z o.o. („My”, „Nasza Firma”). Nasza Firma zarządza platformą cyfrową znajdują się na ChatLab.com, ChatLab.pl (i innych domenach krajowych ChatLab) („Serwis Internetowy”, „Strona” ) i świadczy Usługi (opisane w Sekcji 2). Usługi te są skierowane do firm w celu ułatwienia ich działalności. Korzystając z Serwisu Internetowego lub oraz rejestrując Konto w Serwise Internetowym, potwierdzasz, że: (i) zapoznałeś się z Umową i Polityką Prywatności i zgadzasz się na ich warunki, (ii) posiadasz pełną zdolność prawną do zawarcia tej umowy z nami, (iii) możesz legalnie reprezentować podmiot, w imieniu którego działasz. Jeśli którykolwiek z tych warunków jest dla Ciebie nieodpowiedni, powstrzymaj się od korzystania z naszej Usługi. Możesz jednak skontaktować się z nami na adres contact@chatlab.com, aby omówić potencjalne rozwiązania.

2. Terminologia

Poniższe wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenia:

 • KontoSpersonalizowany pulpit dla Użytkowników do korzystania z Usługi lub Strony.
 • UmowaOdnosi się do potencjalnej umowy subskrypcji między Użytkownikiem a Naszą Firmą, określającej zakres korzystania z Usługi i jej koszt.
 • FirmaOdnosi się do CodeFX Sp. z o.o.
 • TreśćObejmuje teksty, obrazy itp., przesyłane lub udostępniane przez Użytkownika lub Gościa za pośrednictwem Strony lub Usługi.
 • UrządzenieUrządzenia elektroniczne, takie jak komputery, telefony czy tablety, umożliwiające przeglądanie internetu.
 • GośćKażdy, kto odwiedza Stronę.
 • Własność IntelektualnaWszystkie twórcze dzieła, wynalazki i projekty należące wyłącznie do Naszej Firmy.
 • LicencjaNieekskluzywne zezwolenie na osobiste korzystanie z API lub Widżetu.
 • LinkHiperłącze prowadzące do innej strony internetowej.
 • Urządzenie MobilnePrzenośne urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony czy tablety, kompatybilne ze Stroną lub Usługą.
 • PowiadomienieWiadomości wysyłane do Użytkowników jako część Usługi.
 • Inne StronyStrony inne niż nasza.
 • HasłoBezpieczny ciąg, mający co najmniej 8 znaków, ustawiony przez Użytkownika do dostępu do Konta.
 • Polityka PrywatnościOpisuje sposób przetwarzania danych przez Naszą Firmę, dostępny na https://www.chatlab.com/privacy.
 • UsługaOgólnie odnosi się do Strony, Widżetu i/lub API zgodnie z Umową z konkretnym Użytkownikiem.
 • WarunkiTen dokument, dostępny na https://www.chatlab.com/terms.
 • UżytkownikPodmiot posiadający Konto.
 • Strona internetowaPlatforma cyfrowa na ChatLab.com.
 • WidżetSpecyficzne narzędzie ChatLab, które może być zintegrowane ze stroną Użytkownika.

Te definicje mają zastosowanie niezależnie od użycia w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Podstawowe Wytyczne

Aby korzystać z naszej Usługi, musisz w pełni zaakceptować te Warunki. Relacja między naszą Firmą a Użytkownikiem lub Gościem jest wyłącznie regulowana przez te Warunki. Jeśli inne podmioty oferują usługi za pośrednictwem naszej Strony lub Usługi, ich warunki mają zastosowanie do tych usług, chyba że nasze Warunki stanowią inaczej. Użytkownicy muszą przestrzegać zasad użytkowania naszej Usługi i Strony. Do korzystania ze Strony Internetowej, Urządzenie powinno:

 • Połączyć się z internetem.
 • Obsługiwać przeglądarki: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari lub Microsoft Edge (nie starsze niż rok).
 • Włączyć JavaScript.

Użycie Widżetu wymaga:

 • Połączenia z internetem.
 • Przeglądarek: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari lub Microsoft Edge (nie starsze niż rok).
 • Aktywacji JavaScript.

Zaleca się posiadanie oprogramowania antywirusowego na Urządzeniach.

4. Konta Użytkowników

Konta mogą być tworzone za pośrednictwem naszej Strony. Rejestracja wymaga ważnego adresu e-mail i hasła. Zawsze podawaj dokładne i aktualne dane podczas tworzenia Konta. Niedopełnienie tego może skutkować zawieszeniem Konta. Użytkownicy są odpowiedzialni za poufność swojego Konta i Hasła oraz wszelkie działania z nimi związane. Niezwłocznie informuj nas o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym dostępie do Konta.

5. Korespondencja

Utworzenie Konta może obejmować subskrypcję materiałów promocyjnych, biuletynów informacyjnych lub innych komunikatów, które wysyłamy.

6. Oferty Specjalne

Promocje Usługi lub Strony mogą podlegać oddzielnym zasadom niż te Warunki, szczególnie jeśli są szczegółowo opisane w Umowie. Zawsze sprawdzaj powiązane zasady i naszą Politykę Prywatności podczas udziału w promocjach.

7. Plany Subskrypcji

Niektóre funkcje Usługi są oparte na subskrypcji. Fakturowanie odbywa się z góry, miesięcznie lub rocznie, w zależności od wybranego planu. Subskrypcje są automatycznie odnawiane, chyba że zostaną anulowane przez użytkownika lub naszą Firmę. Anulacja może nastąpić za pośrednictwem Konta lub poprzez wysłanie do nas e-maila na adres contact@chatlab.com. Subskrypcje wymagają ważnych metod płatności. Podając dokładne dane rozliczeniowe, autoryzujesz obciążenia za opłaty subskrypcyjne. Jeśli automatyczne rozliczenie nie powiedzie się, zostanie wysłana prośba o płatność ręczną. Zamówienia mogą być odrzucane z różnych powodów, w tym podejrzenia oszustwa. Kupujący jest odpowiedzialny za dodatkowe opłaty lub podatki.

8. Korekty Opłat

Nasza Firma może zmienić opłaty za Subskrypcję według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą miały zastosowanie po trwającym Cyklu Rozliczeniowym. Użytkownicy otrzymają wcześniejsze powiadomienie, umożliwiając anulowanie przed wejściem w życie nowej opłaty. Kontynuacja korzystania z Usługi po zmianie wskazuje na akceptację zmienionej opłaty.

9. Polityka Zwrotów

Opłaty za Płatną Subskrypcję nie podlegają zwrotowi, chyba że wymaga tego prawo.

10. Treści Użytkowników

Nasza Usługa i Strona umożliwiają udostępnianie różnych „Treści”. Użytkownicy są odpowiedzialni za legalność i relewancję udostępnianych Treści. Udostępniając Treści, potwierdzasz posiadanie praw autorskich lub niezbędnych zezwoleń i zapewniasz, że nie naruszono żadnych praw. Naruszenia praw autorskich mogą skutkować zakończeniem Konta. Zachowujesz prawa do Treści, ale nie ponosimy odpowiedzialności za Treści udostępniane przez Ciebie lub osoby trzecie.

11. Nieakceptowalne Użycie

Korzystanie z Usługi lub Strony powinno być zgodne z prawem i przestrzegać tych Warunków. Nadużycie obejmuje, ale nie ogranicza się do, nielegalnych działań, krzywdzenia nieletnich, niechcianych promocji, podszywania się pod innych i działań, które uniemożliwiają innym korzystanie z Usługi. Automatyczny lub złośliwy dostęp do Usługi lub Strony jest surowo zabroniony.

12. Analityka Użytkowania

Usługi stron trzecich mogą monitorować korzystanie z naszej Usługi i Strony.

Google Analytics

Ta usługa Google analizuje ruch internetowy. Dane pomagają Google dostosować swoją reklamę. Aby zapoznać się z praktykami ochrony prywatności Google, odwiedź tutaj i tutaj.

13. Prawa Własności Intelektualnej

Nasza Firma wyłącznie posiada Usługę, Stronę oraz ich oryginalne treści (z wyjątkiem Treści Użytkowników). Są one chronione przez prawo międzynarodowe. Nieautoryzowane korzystanie z naszej własności intelektualnej jest zabronione. Subskrybenci otrzymują ograniczoną, odwoływalną, nieekskluzywną Licencję zgodną z warunkami ich Subskrypcji. Nieautoryzowane modyfikacje Usługi lub Strony lub dostęp do nich są zabronione.

14. Zgodność z Prawem Autorskim

Szanujemy prawa własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia praw autorskich, zgłoś to na adres contact@chatlab.com z tematem „Naruszenie Praw Autorskich”.

15. Proces Zgłaszania DMCA

W przypadku roszczeń zgodnie z Ustawą o Prawach Cyfrowych Millenium (DMCA), przekaż szczegółowe informacje o naruszeniu naszemu Agentowi ds. Praw Autorskich na adres contact@chatlab.com.

16. Opinie i Zgłaszanie Błędów

Dążymy do ciągłego doskonalenia opartego na opiniach użytkowników. Udostępniaj opinie na contact@chatlab.com. Opinie stają się naszą własnością intelektualną.

17. Linki Zewnętrzne

Możemy linkować do Innych Stron. Te znajdują się poza naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści, polityki lub praktyki.

18. Rozwiązanie

Użytkownicy mogą zakończyć swoje Konto w dowolnym momencie za pośrednictwem Strony. Możemy zawiesić lub zakończyć Konta naruszające te Warunki lub z jakiegokolwiek innego powodu. Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z naszej Usługi wygasa.

19. Ograniczenie Odpowiedzialności

Odpowiedzialność naszej Firmy jest ograniczona do maksymalnego stopnia dopuszczonego przez prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za pośrednie, wynikłe lub przypadkowe szkody, utracone zyski lub jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Usługi, Strony lub Umowy.

20. Prawo obowiązujące

Ta Umowa jest regulowana przez prawo polskie

21. Spory

Wszelkie spory lub roszczenia związane z Usługą, Stroną lub Umową będą rozstrzygane przez wiążący polski sąd.

22. Aktualizacje

Możemy zrewidować te Warunki. Sprawdzaj regularnie. Kontynuowane korzystanie z Usługi wskazuje na Twoją zgodę na wszelkie zmiany.

23. Kontakt

W przypadku pytań, opinii lub innych komunikatów, skontaktuj się z nami na contact@chatlab.com.

24. Różne

W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia tych Warunków za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają skuteczne.