Polityka Prywatności

Zaktualizowano: 16 września 2023

1. Wstęp

Zanim zaczniesz korzystać z naszych usług, w tym Strony internetowej, Widżetu i API, zbiorczo określanych jako „Usługa”, zapoznaj się z niniejszym Oświadczeniem o Prywatności. Określa ono nasze praktyki dotyczące zbierania, wykorzystania i udostępniania danych. Korzystanie z naszej Usługi oznacza akceptację tych warunków oraz nadrzędnych Warunków Świadczenia Usług dostępnych na https://www.chatlab.com/terms. W firmie CodeFX Sp. z o.o. („Firma”) cenimy Twoją prywatność i wykorzystujemy Twoje dane do ulepszenia naszej Usługi. Korzystanie z naszej Usługi oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności.


2. Słownik

 • Ciasteczka: Niewielkie pliki zapisane na Twoim urządzeniu.
 • Urządzenie: Odnosi się do komputerów i urządzeń mobilnych.
 • Administrator Danych: Podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. W tym kontekście jesteśmy Administratorem Danych.
 • Procesorzy Danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych.
 • Osoba, której dane dotyczą: Osoba, której dane osobowe są przetwarzane.
 • Dane Osobowe: Informacje, które mogą zidentyfikować osobę.
 • Usługa: Nasza Strona, Widżet i/lub API.
 • Dane Użycia: Dane generowane z korzystania z Usługi lub jej infrastruktury (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Użytkownik: Osoba korzystająca z naszej Usługi, tożsama z Osobą, której dane dotyczą.
 • Strona internetowa: Strony znajdujące się na chatlab.com.
 • Widżet: Widżet ChatLab, który może być zintegrowany ze stroną użytkownika.

3. Administrator Danych

Twoje Dane Osobowe są zarządzane przez: CodeFX Sp. z o.o. ul. Zamknięta 10/1.5 30-554 Kraków POLSKA


4. Cel Zbierania Danych

Zbieramy różnorodne dane, aby ulepszać i personalizować naszą Usługę dla Ciebie.


5. Rodzaje Zbieranych Danych

Dane Osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy prosić o dane umożliwiające identyfikację osoby, w tym między innymi:

 • Email
 • Pełne imię i nazwisko
 • Ciasteczka i Dane Użycia

Dane Użycia

Informacje przekazywane przez Twoją przeglądarkę podczas dostępu do naszej Usługi, takie jak:

 • Adres IP
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Odwiedzone strony Usługi
 • Data i czas wizyty
 • Czas trwania wizyty na stronie
 • Informacje o urządzeniu, w tym typ, ID, system operacyjny i przeglądarka

Śledzenie i Ciasteczka

Używamy narzędzi śledzących, takich jak ciasteczka, do monitorowania aktywności Usługi. Możesz odmówić ciasteczek, ale może to ograniczyć funkcjonalność Usługi. Nasze kategorie ciasteczek obejmują:

 • Ciasteczka Sesji: Dla działania Usługi
 • Ciasteczka Preferencji: Do zapisywania Twoich preferencji
 • Ciasteczka Bezpieczeństwa: Zwiększanie bezpieczeństwa
 • Ciasteczka Reklamowe: Oferowanie odpowiednich reklam


6. Wykorzystanie Danych

Wykorzystujemy zebrane Dane Osobowe do celów takich jak:

 • Świadczenie i utrzymanie Usługi
 • Informowanie Cię o zmianach w Usłudze
 • Ułatwianie interaktywnych funkcji Usługi
 • Wsparcie klienta
 • Ulepszanie Usługi poprzez analizy
 • Monitorowanie użytkowania Usługi
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Realizowanie innych podanych celów
 • Egzekwowanie naszych praw i wypełnianie zobowiązań wynikających z umów
 • Wysyłanie powiadomień o koncie lub subskrypcji
 • Oferowanie odpowiednich informacji i promocji
 • Jakiekolwiek inne opisane cele podczas zbierania danych

7. Przechowywanie Danych

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, przestrzegając wymogów prawnych i naszych zasad. Dane Użycia są zwykle przechowywane przez krótszy czas, chyba że wymagane są do poprawy bezpieczeństwa lub funkcjonalności Usługi, lub obowiązki prawne nakazują dłuższe przechowywanie.


8. Transfer Danych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, mogą być przesyłane do komputerów poza Twoim regionem, gdzie przepisy o ochronie danych mogą się różnić. Zapewniamy bezpieczne traktowanie Twoich danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Prywatności. Transfery do innych krajów są chronione zgodnie z normami prawnymi.


9. Ujawnienie Danych

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe:

 • W scenariuszach prawnych lub na żądanie ważnych organów
 • Podczas fuzji, przejęć lub sprzedaży aktywów
 • Naszym spółkom stowarzyszonym lub pracownikom
 • Do realizacji zamierzonego celu
 • Do prezentacji logo Twojej firmy na naszej Stronie
 • Z Twoją zgodą w konkretnych przypadkach

Nie sprzedajemy Twoich Danych Osobowych.


10. Bezpieczeństwo Danych

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych, stosujemy odpowiednie środki. Jednak żadna metoda transmisji danych online lub elektronicznego przechowywania nie jest w pełni bezpieczna.


11. Prawa GDPR

Dla mieszkańców UE i EOG, RODO przyznaje pewne prawa. Posiadasz prawa takie jak dostęp, sprostowanie, usunięcie Twoich Danych Osobowych i inne. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się zcontact@chatlab.com.


12. Prawa CalOPPA

CalOPPA nakłada pewne postanowienia dotyczące prywatności. Zgodnie z CalOPPA, my:

 • Pozwalają na anonimowe odwiedziny strony
 • Wyraźnie wyświetlamy nasze Oświadczenie o Prywatności
 • Informujemy użytkowników o wszelkich aktualizacjach polityki prywatności
 • Pozwalamy użytkownikom na zmianę ich danych poprzez kontakt z nami

Szanujemy sygnały 'Nie Śledź'.


13. Dostawcy Usług

Zatrudniamy osoby trzecie ('Dostawców Usług') w celu ułatwienia naszej Usługi. Mogą uzyskiwać dostęp do Twoich Danych Osobowych, ale są zobowiązani nie ujawniać ich ani niewłaściwie wykorzystywać.


14. Analityka

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, takich jak Google Analytics, do analizy korzystania z naszej Usługi. Aby zapoznać się z praktykami ochrony prywatności Google, sprawdź Google Privacy and Google's Data Safeguarding.


15. Płatności

Oferujemy płatne usługi w ramach Usługi, korzystając z procesorów płatności stron trzecich. Nie zapisujemy ani nie gromadzimy danych płatności. Nasi procesorzy płatności, tacy jak Stripe, przestrzegają standardów PCI-DSS. Sprawdź Stripe’sPolityka Prywatności.


16. Linki Zewnętrzne

Nasza Usługa może zawierać linki do stron osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki lub praktyki osób trzecich.


17. Prywatność Dzieci

Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. Podejmujemy kroki w celu usunięcia przypadkowo zebranych danych osób poniżej 16 roku życia.


18. Aktualizacje Polityki Prywatności

Możemy aktualizować nasze Oświadczenie o Prywatności. Przeglądaj je okresowo, a kontynuowanie korzystania z Usługi po aktualizacji wskazuje na zgodę.


19. Kontakt

W razie pytań dotyczących Oświadczenia o Prywatności, skontaktuj się pod adresem contact@chatlab.com.


20. Dodatki do Prywatności

Posiadamy dodatkowe postanowienia dotyczące prywatności dla Kanady, Meksyku, Japonii i Republiki Ognia. Dostosowują się one do specyficznych praw regionalnych i wyjaśniają nasze praktyki w tych regionach.


Dodatki do Prywatności

Dla Kanady:

Dane Osobowe przechowywane lub przetwarzane przez naszych partnerów lub dostawców usług stron trzecich poza Kanadą mogą być dostępne dla zagranicznych sądów lub organów rządowych na mocy ich legalnych żądań dostępu. Nie będziemy udostępniać Twoich informacji do celów marketingowych bez Twojej zgody. Aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach dotyczących prywatności lub skorygować nieścisłości w Twoich danych, skontaktuj się z danymi podanymi w sekcji „Kontakt”.


Dla Meksyku:

Jeśli obowiązują meksykańskie przepisy o prywatności, zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do celów pierwotnych i wtórnych, jak szczegółowo opisano w głównej polityce. Zgoda może zostać wycofana, co wpływa na świadczenie usługi.
 • Udostępnianie danych partnerom lub osobom trzecim opiera się na Twojej zgodzie, którą można wycofać.
 • W sprawie wniosków o dostęp, sprostowanie, anulowanie lub sprzeciw dotyczący Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „Kontakt”.

Dla Japonii:

Zgodnie z japońskimi przepisami, w tym Ustawą o Ochronie Informacji Osobistych, zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych. Twoje informacje nie będą udostępniane do celów marketingowych bez uprzedniej zgody.


Dla Republiki Korei:

Przestrzegając odpowiednich przepisów, Dane Osobowe są bezpiecznie usuwane, gdy:

 • Zgoda jest cofnięta
 • Cele zbierania i wykorzystania danych są osiągnięte
 • Wygasają prawnie ustalone okresy przechowywania danych
 • Dane wymagające prawnego zachowania są przenoszone do oddzielnej bazy danych przed usunięciem. Nie będziemy bezprawnie udostępniać Twoich Danych Osobowych (np. bez wymaganej zgody). W przypadku usług w Republice Korei, Firma lub nasi partnerzy zarządzają Danymi Osobowymi.